Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Психология

Агресията сред учениците


АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ


  1. Същност на агресията.

Агресия е всяко умишлено психическо или физическо нараняване на другите с цел причиняване на вреда, физическа болка, душевно страдание, унижение и злепоставяне. Тя не е генетично предопределена, а се придобива и е типична форма на социално поведение. Човек става агресивен, когато общува с другите. Много деца не показват признаци на агресивност, когато са сами, но се променят коренно в обкръжението на семейството, роднините, групата, класа, сред приятелите.


2. Фактори, обуславящи агресията сред учениците.

/1/ Семейната среда като отражение на проблемите в обществото и жизнения стандарт битовите условия, материалният статус, образователното и културното равнище, професионалната квалификацияа и реализация на родителите, броят на децата в семейството и т.н.

/2/ Медиите и интернетът - чрез непрекъснатото преекспониране на информации, филми, клипове и игри с подчертано агресивно съдържание.

/3/ Духовната криза и деформацията на нравствената ценностна система на обществото, която налага агресията като социална норма на поведение.

/4/ Психологическото напрежение и динамиката в живота, урбанизацията и отчуждението между хората, особено в големите градове.

/5/ Проблемите в институциите, правораздаването, престъпността и ниската правна култура на населението

/6/ Ограничените права на педагогическите кадри и неефективните наказания на учениците, регламентирани в ЗНК и ПНП, които не са достатъчно ефективни за въздействие на децата с агресивно поведение.

/7/ Липсата на морални и материални стимули за ефективно провеждане на извънкласни форми на работа.

/8/ Смущенията в психичното и социалното развитие на подрастващите.

/9/ Неформалната среда на учениците, която най-често е неизвестна, анонимна за родителите и педагозите.

/10/ Критичните и конфликтните ситуации в семействата и училищата, на улиците и спортните обекти, в дискотеките, заведенията за обществено хранене и др. публични места.


  1. Видове агресии.

/1/ Словесна агресия - чрез употреба на псувни, цинизми, обидни квалификации, прякори, заплахи, нагрубяване и др.

/2/ Физическа агресия - чрез нанасяне на телесни повреди, удряне, блъскане, ритане, спъване, скубене, щипане, хапене и др. с цел причиняване на болка и страдание. Тя е по-често срещана при момчетата.

/3/ Психологическа агресия - под формата на злепоставяне, клевети, клюки слухове, интриги, унижение, подигравки и др. Тя е по-характерна при момичетата.

/4/ Косвена агресия - чрез прояви на подценяване, нетолерантност, изолация, недоверие, ревност, омраза, неприязън, раздразнителност и др.


Материала е изпратен от: Кръстинка Кръстева
Изтегли материала