stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-24 07:11:26 [path_image] => /ufiles/2/147/153288/analiz-i-ocenka-na-efektivnostta-na-investiciite-v-realni-aktivi-1.png [article_excerpt] => Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи Характеристика на дълготрайните активи. Амортизация на дълготрайните активи. * Дълготрайните активи се използват за продължителен период от време от фирмите и те пренасят на части своята стойност върху стойността на крайният продукт на [meta_keywords] => анализ,оценка,ефективността,инвестициите,реални,активи,характеристика,дълготрайните,активи,амортизация [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153288 [title] => Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи [article_page] => 1 [article_html] =>

Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи


Характеристика на дълготрайните активи. Амортизация на дълготрайните активи.

 • Отчетна стойност

 • Историческа цена

  1. Разработване на инвестиционни проекти.

  Инвестиционните проекти включват разчети относно намеренията на фирмите за придобиваните от тях ДА с цел производството на нов продукт или развитието на съществуващ, разработването на инвестиционните проекти за отделните алтернативи, както и последващият им анализ и избор на най-ефективната от тях е прието да се нарича „Капиталово бюджетиране”.

  В тесен смисъл под инвестиционен проект ще разбираме план на очакваните парични потоци за придобиването, внедряването и последващата експлоатация.

  Финансово икономически показатели:

  Постоянни са разходите който не зависят от производството и продажбите, а променливите са за единица готова продукция, продажби.


  Общи разходи:

  TC=VC.Q +FC

  Печалбата от производство и продажби от дейността оказва най -силно влияние върху степента на ефективност на инвестиционните проекти.

  Нетният оборотен капитал е разлика м/у кратко-оборотните активи и краткосрочните задължения. (НОК)

  След изтичането на срока на проекта е възможно, фирмата да продаде старото оборудване, това води до нарастване на НПП през последната година от срока на инвестиционният проект.

  [url] => finansi-i-borsi [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153288/analiz-i-ocenka-na-efektivnostta-na-investiciite-v-realni-aktivi-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153288/analiz-i-ocenka-na-efektivnostta-na-investiciite-v-realni-aktivi-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Никол Алексеева [user_id] => 19368 )