Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Анализ на длъжностната характеристика


Анализ на длъжностната характеристика

Хармонизирането на националното ни законодателство с европейското право и практика в областта на трудовите стандарти налага нови подходи за организиране на трудовата дейност и създаване на съвременна управленска система за осигуряване на безопасност и здраве, работно време и заплащане, защита на майките с деца под три годишна възраст, инвалиди и пр., която да бъде реализирана като елемент на всички нива на управлението на икономиката като цяло и на всеки вид труд.

Длъжностната характеристика е неразделна част от трудовия договор. Към настоящата разработка е приложена длъжностна характеристика за позицията медицинска сестра.

По отношение на самата характеристика има редица изисквания. Така например, едно от тях е, че всеки служител трябва писмено декларира, че е запознат с длъжностната си характеристика и е съгласен с нейното съдържание.

Настоящата длъжностна характеристика е подписана от назначения служител.

След като се запознае с нея и я подпише, служителят е длъжен да изпълнява всяко от посочените в нея трудови задължения, включително и задълженията по нормативни актове, засягащи длъжността му, както и етични норми и то точно във вида, в който те са създадени в длъжностната му характеристика. Както е видно в характеристиката, посочени са нормативните актове, но без да са изчерпателно изброени, тоест, не са представени изданията на нормативните актове, което при многобройните промени в нашето законодателство би могло да бъде проблем за функционирането на длъжността.

В длъжностната характеристика работодателят едностранно определя изискванията по отношение на професионалната квалификация; вида, естеството и съдържанието на трудовите задължения; връзките в трудовия процес; личните способности и умения и т.н.

В приложената характеристика са посочени изискванията по отношение на образованието, но не са посочени изискванията по отношение на трудвоия стаж.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала