stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-18 10:08:04 [path_image] => /ufiles/2/147/153090/analiz-na-finansovata-avtonomnost-2.png [article_excerpt] => АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА АВТОНОМНОСТ * Същност на финансовата автономонст и информационното осигуряване Финансовата автономност на фирмата е свързана с общата уравновесеност на финансовото състояние. Анализът на финансовата автономност установява финансовата независимост на фирмата, нейната независимос [meta_keywords] => анализ,финансовата,автономност,същност,финансовата,автономонст,информационното,осигуряване,финансовата,автономност [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153090 [title] => Анализ на финансовата автономност [article_page] => 1 [article_html] =>


АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА АВТОНОМНОСТФинансовата автономност на фирмата е свързана с общата уравновесеност на финансовото състояние. Анализът на финансовата автономност установява финансовата независимост на фирмата, нейната независимост от кредиторите и способността и да посреща дългосрочните си задължения. Доброто равнище на финансовата обособеност е гаранция за интересите на собствениците и на кредиторите. Това означава че фирмата е далече от фалита и е способна да покрие плащанията си за дълъг период от време.

Показателите за финансовата автономност могат да се групират по следния начин:


Информация, необходима за анализа на финансовата устойчивост

За да установите показателите на финансовата автономност, вие би трябвало да използвате следните информационни източници:

Счетоводен баланс;

  • Приложението (в което се съдържа допълнителна информация за финансовото състояние);

  • Допълнителни счетоводни справки;

  • Нормативи;

  • Счетоводни отчети на фирми със сродни дейности;

  • Анализът на структурата на актива и пасива се извършва въз основа на трансформирания счетоводен баланс на фирмата. Балансовите статии се представят от абсолютни суми (в лв.) в относителни величини (в %). Обработената информация по-ясно и систематизирано предтавя наличните активи и пасиви и финансовото състояние на фирмата в общ план. Запазва се структурата на баланса и прилагането на принципите за подреждане на статиите – ликвидност за активите и изискуемост за пасивите.

    [url] => finansi-i-borsi [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153090/analiz-na-finansovata-avtonomnost-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153090/analiz-na-finansovata-avtonomnost-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Кольо Димов [user_id] => 12328 )