Вторник, 23- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Български език и Литература Христо Ботев

Анализ на Хаджи Димитър (Ботев)


Ботев Анализ на Хаджи Димитър


Увод: Патриот и революционер, Христо Ботев е пламенен поклонник на идеала за свобода и безсмъртие. Поезията му разкрива духовната същност на българина и Българската нация. Неговите идеи извеждат общочовешко значимото, вечните философски проблеми. Ботев се противопоставя на вековната робска действителност с цялата си енергия и жажда за борба, издигайки на пиедестал смъртта и безсмъртието, като неделима част от пътя към истинската свобода.

Теза: Баладата Хаджи Димитър е създадена във връзка с конкретно историческо лице, и изразява Ботевата представа за юнашката смърт на легендарния четник. Това произведение съчетава личностното с историческото, вписвайки ги сред универсалните знаци и символи на смъртта. Борецът за свобода върви уверено по пътя на безсмъртието с ясното съзнание за предстоящата му смърт. Чрез своя талант Ботев превръща необичайния факт във величествен химн на героизма и саможертвата,а с впечатляващото си майсторство авторът противопоставя смъртта като физическо страдание на безсмъртието като състояние на духа.

Доказателство: Още в първите стихове на баладата авторът поставя темата за живота и смъртта две понятия, единни и неотделими едно от друго, свързани в своята противоположност. Силно и вълнуващо е предадено състоянието на героя в часовете преди смъртта.

Баладата започва с утвърдителните слова, превърнали се в емблематични за Ботевото творчество: Жив е той, жив е!. Уточнено е мястото там, на Балкана, а анафората: юнак с дълбока на гърди рана, юнак във младост и в сила мъжка, е доказателство за естествен преход между легендарно минало и трагично-героично настояще. Непосредствения сблъсък между живот и смърт, сила и безсилие, отвежда по предначертания драматичен път на творбата. Битката е представена чрез оръжията на героя: пушката лежи замлъкнала от едната страна на юнака, сабята, строшена надве в борбата - от другата му страна. Така мотивът за юначеството и поражението се разгръща в нова област, опрян върху по-преки изразители на скока между двете крайни точки.

Чувството за безсилие и самота продължава да се задълбочава и в следващата трета строфа. Нейните начални думи връщат към изходния израз лежи и пъшка и го подхващат за нов и по-различен развой, а встъпителната поява на глагола лежи набляга върху безсилието на бореца. След тези думи творбата вижда юнака в широките измерения на пронстранството: първия поглед е насочен високо към небето, а втория ниско към полето. Високо в небето е замряло жарещото слънце, а ниско далече нейде в полето пее жетварка. В обхвата на тези противоположни точки, в разтворената бездна между небето и земята, юнакът остава там на Балкана, уединен, самотен, неизвестен. Така и описанието на юнака от първата строфа преминава през все по-сгъстяващите се багри на по-нататъшния развой, за да прозвучи по-близо до крайното отчаяние и безсилие: лежи юнакът и кръвта още по-силно тече. Ходът на творбата неумолимо върви към своята песимистична кулминация. Достигнало най-мъчителната си точка, изживяването на покрусата бива рязко прекъснато в катеорично заповедното и кратко изречение Но млъкни сърце, тръгнало от рязко утвърдителното жие е той, жив е. Призивът е отправен към изпълненото с гняв и мъка сърце на лирическия аз. С повелителния жест той прекъсва гласа на страданието. Така поетът достига до върховното обобщение, до вечната изстрадана истина, дълбоко вкоренена в културната памет на българите: Тоз, който падне в бой за свобода, / той не умира.... В сравнение със задъханата накъсаност в предходната строфа изказът е по-единен и цялостен, а преносите между стиховета са не толкова резки.

Шестата строфа прави рязък поврат към живота и конкретна картина на деня и участта на юнака. Това завръщане към началото подчертава дълбоките промени, настъпили след обобщително-възвисяващия патос на предходната строфа. По-ограниченото и


Материала е изпратен от: Коста Георгиев
Изтегли материала