stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-21 04:53:13 [path_image] => /ufiles/2/148/153994/analiz-na-riska-pri-kapitalovo-biudjetirane.png [article_excerpt] => АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ Същностна част на капиталовото бюджетиране е оценката на риска при дългосрочните инвестиции. Рискът, оценяван при капиталовото бюджетиране, изразява вероятността да намалеят очакваните бъдещи парични потоци от дългосрочните инвестиции. 3.1. Фактори за рис [meta_keywords] => анализ,риска,при,капиталовото,джетиране,същностна,част,капиталовото,джетиране,оценката [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153994 [title] => Анализ на риска при капиталово бюджетиране [article_page] => 7 [article_html] =>

периоди I-ва г. II-ра г. I-ва г. II-ра г.

Стойност на

пар. потоци 15 000 20 000 18 000 20 000

Първоначални

разходи 22 000 22 000


Отговор:

Инвестицията с по-голямо намаление на ННС е А и тя е по-рискована.


Намира се ННС на всяка от инвестициите при 15% дисконтова норма, т.е. 9 950 лв. при А и 12 560 лв. при инвестиция Б.

Намира се ННС на всяка от инвестициите при намаление на паричните потоци през втората година с 5 000 лв. и при норма на дисконтиране 15%, т.е. 6 170 лв. при А и 8 780 лв. при инвестиция Б.

Анализира се ННС на коя от инвестициите се променя в по-голяма степен при намаление на паричния поток през втората година. Намалението при А е 38%, а при Б - 30%.


3. Коя от инвестициите А и Б е по-рискована, ако първоначалните разходи по условието на Задача 2 се променят от 22 000 лв. на 25 000 лв. и дисконтовата норма е 15%?


инвестиция А инвестиция Б

периоди I-ва г. II-ра г. I-ва г. II-ра г.

Стойност на

пар. потоци 15 000 25 000 18 000 25 000


Първоначални

разходи 22 000 22 000


или след промяната:

Инвестиция А инвестиция Б

периоди I-ва г. II-ра г. I-ва г. II-ра г.

Стойност на

пар. потоци 15 000 25 000 18 000 25 000


Първоначални

разходи 25 000 25 000


Отговор:

Инвестицията с по-голямо процентно намаление на ННС e А и тя е по-рискова.


Намира се ННС на всяка от инвестициите при размер на първоначалните разходи 22 000 лв., т.е. при А тя е 9 950 лв., а при инвестиция Б - 12 560 лв.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 8 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153994/analiz-na-riska-pri-kapitalovo-biudjetirane-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153994/analiz-na-riska-pri-kapitalovo-biudjetirane-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Керан Михаелов [user_id] => 8016 )