Петък, 29- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / География

Антропогенно замърсяване на хидросферата


Източници:


  1. Закон за опазване на околната среда, Обн. - ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.; изм. и доп., бр.52 от 06.06.2008 г.

  2. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.

  3. Бонева, М., Социална екология, Фабер, 2008

  4. Сирашки, Г., и др., Екология, АБАГАР, В. Търново 200611Материала е изпратен от: Милка Денева
Изтегли материала