Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Аргументи За и Против протекционизма


Аргументи “За” и “Против” протекционизма

Обикновено теоретиците са за свободна търговия, но правителството е за протекционистична политика, защото по този начин се осъществява:

  • Защита на местната индустрия и запазване на работните места. Това е най-често срещаният аргумент за протекционизма, защото при високи мита намалява вносът, увеличава се нетният износ и по този начин се повишава съвкупното търсене, производството и заетостта. Но този аргумент има и своите слаби страни. Високите мита водят до увеличаване на работните места, но намаляват приходите на страните износителки на съответния продукт. Това ще ограничи покупките на стоки от тези страни и ще намали търсенето на такива стоки. В тези отрасли при намалено търсене ще се съкрати производството и ще се съкратят работни места. Запазването на работните места и насърчаването на индустрията може да се постигне не само чрез високи мита, но и чрез субсидирането на тези отрасли и намаление на данъците. Предимството на тези два инструмента в сравнение с митото е че постигат целта като запазват цената и потреблението на същото равнище.

  • Защита на млади перспективни отрасли. В период на стартиране на млади отрасли чрез митото и протекционизма може да се защитят от външната конкуренция. В началото протекционизмът ще доведе до увеличаване на цените на техните стоки, но после след като се реализират сравнителните предимства, цените ще се понижат. Такава успешна политика се осъщетвява в Сингапур, Корея, Тайван и в други страни. Но и този резултат може да се постигне чрез преки субсидии от страна на държавата. Така потребителите ще спечелят от запазването на по-ниската цена.


Материала е изпратен от: Ивет Цветанова
Изтегли материала