Събота, 18- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Автоматизация на контролинга в управлението на прозиводственото предприятие


Автоматизация на контролинга в управлението на производственото предприятие


9.1. Роля и задачи на информационното осигуряване на контролинга в производственото предприятие.

9.2. Автоматизация на контролинга практически решения.

9.3. Икономическа оценка на избора и внедряването на контролинговата информационна система в производственото предприятие.


След изучаването на изложението в тази глава вие ще разберете:

  • Какви са ролята и задачите на информационното осигуряване на контролинга в производственото предприятие;

  • Какви информационни системи, обслужващи контролинга са се наложили в управленската практика;

  • С какви икономически фактори трябва да се съобразява предприятието при избора и внедряването на контролингова информационна система;

  • Кои са етапите, свързани с внедряването на контролинговата информационна система в предприятието.


9.1. Роля и задачи на информационното осигуряване на контролинга в производственото предприятие


През последните години развитието на контролинга върви в посока към разширение на спектъра от задачи, които контролерът трябва да решава, както и към изменението на структурата на разходите на време за изпълнение на традиционните контролингови функции.

Днес фактическото разпределение на тези разходи има структура, като тази показана на таблица 9.1. Видно е, че около 50% от работното си време контролерът изразходва за събиране, обработка и подготовка на данни. Това означава, че половината от неговия ден преминава като регистратор.


Таблица 9.1. Традиционно разпределение на времевите разходи за изпълнение на основните функции на контролинга във фирмата [31].

Основни функции на контролинга

%

А

В

С

D

1.

Подготовка и участие в стратегическото планиране

2.6


0.8

1.8


2.

Стратегически проекти

9.8


3.6

6.2


3.

Планиране и бюджетиране

13.6

1.0

4.4

8.2


4.

Отчетност

21.8

5.8

16.05.

Продуктова калкулация

9.4


5.8

3.6


6.

Инвестиционен контролинг

5.0

1.6

1.0

2.4


7.

Оперативно консултиране ( отклонения, прогнози)

14.214.2


8.

Изходни данни / актуализация на системата

10.2

10.2
9.

Стандарти

5.6
5.6

10.

Развитие на нови инструменти, методи

3.0
3.0

11.

Поддръжка на системата

1.8
1.8

12.

Обучение, тренинги, подготовка, предаване на ноу - хао

3.0
3.0


Сума :

100

18.6

31.6

36.4

13.4Легенда:

А административна дейност; C подготовка на информацията

В консултации; D поддръжка на системата и нейното развитие


Тенденциите във фирмите реализиращи [добрите практики на контролингаk са в посока към промяна на традиционната структура на времевите разходи за изпълнение на основните контролингови функции (фиг. 9.1). В тях постепенно разходите за събиране и подготовка на информацията се съкращават с тенденция за спад от 50 % на 30 %. Това става възможно за сметка на автоматизацията и стандартизацията на отчетността и обработката на данните. Разходите на време за консултантска дейност постепенно се увеличат с тенденция за ръст от 30% на 55 %, използвайки за това и резерва от време, освобождаван за сметка на намаляването на трудоемкостта на работата по поддръжка и развитие на системата на контролинга. Този резерв може да се създаде посредством използването на готови модули в нея..Фиг. 9.1. Тенденция в изменението на структурата на разходите за време за изпълнение на основните функции

на контролинга [31]


Може да се обобщи, че близките перспективи за контролинга са свързани с повишаване резултативността от дейността на контролера, за сметка на оптимизирането на времевите разходи за изпълнение на най-важните функции, свързани със събирането, обработката и анализирането на информацията, което се дължи на развитието на информационните системи, обслужващи задачите на контролинга в производствените предприятия.

Новите подходи към информационното осигуряване на контролинга и внедряването на съвременни системи за поддръжка на процеса на вземане на решения са призвани:

  • Да обясняват усложняващите се икономически проблеми в предприятието и да засилват техния оперативен анализ;

  • Да осигуряват информационна поддръжка на управлението на бизнес-процесите съобразно формулираните цели;

  • Да анализират и предлагат възможни решения по реструктуриране и развитие на бизнеса.


Материала е изпратен от: Пламен Гочев
Изтегли материала