stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-13 08:32:01 [path_image] => [article_excerpt] => Азорски острови 1. Характер на природните туристически ресурси: а) Географско положение, граници, брегова линия Азорите са автономна португалска територия, разположена на около западно 1200 км от Лисабон и на 3900 км от източния американски бряг. Теторията е разпръсната островна група в Атлантически [meta_keywords] => орски,острови,орски,острови,природнит,уристески [cat] => География [cat_id] => 13 [scat] => 0 [art_id] => 4 [title] => Азорски острови [article_page] => 2 [article_html] =>

Температурите и високата влажност превръщат островите в идеално място за отглеждане на уникални растения. Местните жители внасят цветя от цял свят - Африка, Азия, Европа, развъждат ги и след това ги продават на световния пазар. Освен бизнес, невероятната флора тук е като магнит на новите поколения екотуристи, които избират дестинациите за ваканция според това какви редки видове могат да видят на съответното място.

От птиците, най популярни са асорите, дали името на островите, като те привличат орнитолози от цял свят. Край бреговете на Терсейра могат да се видят китове.


е) Защитени територии

Островната група е защитена от Натура 2000, която е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и место обитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Изграждането на Натура 2000 се основава на две основни за ЕС споразумения, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразитето. Това са Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Обект на защита на двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида животни и растения, които са определени като значими за Европейската Общност.


2. Характеристика на антропогенните ресурси основни центрове (градове), паметници, религиозни обекти

Остров Терсейра, което в превод от португалски означава просто Третият остров, е вероятно най-добре развитият по отношение на удобства и комуникации от деветте Азорски острова.

[url] => geografiq [cpages] => 7 [image_path_1] => /images/noimage_660x260.png [image_path_2] => /images/noimage_150x150.png [art_id_redir] => 0 [fullname] => Имдат Халил [user_id] => 14318 )