stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-13 08:32:01 [path_image] => [article_excerpt] => Азорски острови 1. Характер на природните туристически ресурси: а) Географско положение, граници, брегова линия Азорите са автономна португалска територия, разположена на около западно 1200 км от Лисабон и на 3900 км от източния американски бряг. Теторията е разпръсната островна група в Атлантически [meta_keywords] => орски,острови,орски,острови,природнит,уристески [cat] => География [cat_id] => 13 [scat] => 0 [art_id] => 4 [title] => Азорски острови [article_page] => 6 [article_html] =>

фигура 3. Приходи от туризъм


Както е видно от фигурата, приходите от туризъм в страната нарастват, данните от 2006 г са най- ниски, но следва да се има предвид, че те не са пълни, а само за деветмесечието на 2006 г


в) Постъпления от 1 турист

Средните постъпления от един турист при средна продължителност на престоя от 5 до 7 дена възлизат на около 100 - 150 евро на турист на ден за престоя в зависимост от предоставените услуги.


г) Разходи за международен туризъм за последните 5 години (2001-2006 г.)


фигура 4. Разходи за туризма


Както е видно, разходите за туризъм се увеличават, но страната е член на ЕС, ето защо, има възможност да използва разнообразни програми и средства от фондовете за покриване на някои дейности по привличане на туристи.

[url] => geografiq [cpages] => 7 [image_path_1] => /images/noimage_660x260.png [image_path_2] => /images/noimage_150x150.png [art_id_redir] => 0 [fullname] => Имдат Халил [user_id] => 14318 )