Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Банков маркетинг


Актив

Пасив

І. Несъщински активи

(придобиване на ДМА и ДНА)

І. Собствен капитал -

около 10% от учередителите

ІІ. Същински активи (ДФА)

1. Акционерен капитал – до 10 милиона лева

1. Формиране на кредитен портфеил

2. Допълнителен акционерен капитал

- видове кредити

3. Резерви:

- оценка на кредитокспособноста

- общи резерви – преди облагане с данък печалба

- наблюдение на кредитополучатели

- специални резерви-след облагане с данък печалба

2. Портфеил от ценни книжа

4. Неразпределена печалба

- държавни ценни книжа

ІІ. Привлечен капитал – 90% от собствения капитал

- фирменни книга

1.Депозити – около 90% от

привлечения капитал

3. Лизингови операции

2.Операции, свързани с депозити на други банки и кредити

4. Операции за формиране на задължителни минимален резерв в централната банка

3. Операции, свързани с ползване на сконтови кредити и др .

- задължителни минимални резерви


- свръхрезерви


5. Операции за формиране на касова налична стойност –10 % от депозитите

Материала е изпратен от: Димитър Тодоров
Изтегли материала