Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Банков маркетинг


В банковото дело маркетингът беше въведен сравнително трудно, а понятието „маркетинг” имплицитно подсказва, че неговата употреба е свързана с организирането на пазарните отношения.

В определението на Филип Котлър „ целенасоченото използване на инструментите на пласментната политика”(според автора- различни видиве стратегии: ценови, дистрибуционни, продуктови и комуникационни) откроява доминантата на управленския аспект на маркетинга, т.е. обстоятелството, че експликацията на посочените стратегии изисква планиране, решение, реализация и контрол, извършвани в рамките на разменните отношения.

Тези принципни определения служат като обща платформа за дефиниране на маркетинга в банковото дело. Банковият маркетинг е е управленска концепция и оперативна пазарна технология, създаваща и реализираща възможности за търсене и предлагане на изгодни условия за доходоносни вложения както з абанките, така и за техните акционери и гарантираща същевременно задоволяване на потребностите на широк кръг банкови клиенти.

В банковата прктика е налице непрекъснато и тясно обвързване между технологията на стратегическото планиране и развитието на маркетинговата стратегия. Целта на маркетинговата стратегия е да посочи такава възможност за използване на ресурсите, която максимилизира конкурентните предимства и намалява „пробивите” в банковата конкурентноспособност.

За маркетинговото сегментиране на търговските банки за важни пазарните партниори – различни социални субекти, са локализирани и функционират в националното стопанство и на международно равнище. „Вътрешните партниори” могат да се класифицират в рамките на една достатъчно хомогенна система условно наречена „околна среда на банката” , на ниво – национално стопанство. Но най- важни пазарни партниори на банките с атехните клиенти, т.е. обектите , към които се ориентира непосредственото банково обслужване.


Материала е изпратен от: Димитър Тодоров
Изтегли материала