stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-06 07:42:52 [path_image] => /ufiles/2/148/153995/bankovi-krediti-i-tehnologiq-na-kreditiraneto-1-1.png [article_excerpt] => БАНКОВИ КРЕДИТИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КРЕДИТИРАНЕТО Класификация на банковите кредити * В зависимост от срока за ползване и издължаване банковите кредити са: краткосрочни и дългосрочни. * Според обезпечеността са: обезпечени и необезпечени. * Според предназначението си: потребителски и предприемачески. * [meta_keywords] => банкови,кредити,технология,кредитирането,класификация,банковите,кредити,зависимост,срока,ползване [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153995 [title] => Банкови кредити и технология на кредитирането [article_page] => 1 [article_html] =>

БАНКОВИ КРЕДИТИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КРЕДИТИРАНЕТО

Класификация на банковите кредити

 1. В зависимост от срока за ползване и издължаване банковите кредити са: краткосрочни и дългосрочни.

 2. Според обезпечеността са: обезпечени и необезпечени.

 3. Според предназначението си: потребителски и предприемачески.

 4. Банковите кредити с производствено предназначение са 2 вида: кредити за оборотни активи и кредити за фиксирани активи.

 5. Според плащанията свързани с външноик. дейност: кредити по износ и кредити по внос.

Краткосрочни банкови кредити

За краткосрочни се приемат кредити със срок до една година. Те са източник за формиране на оборотния капитал на стопанските субекти. Те се използват предимно за покриване на временните променливи потребности от активи с дълготраен характир. Към краткосрочните кредити се отнасят:

 1. Контокорентен кредит – участва постоянно във финансирането на текущата дейност на стопанските субекти. Тук кредитирането е един постоянен поток от капитали, които имат взаимен насрещен характер. Банката и клиента се споразумяват да отчитат по една сметка всички свои парични взаимоотношения. Значение има салдото, знакът на което определя кой е длъжник, и кой кредитор. Технически контокорентния кредит се определя и ползва по оборот.

Разновидности:

 1. Сконтов кредит – чрез него банките предоставят на своите клиенти ликвидни средства. Същността му се изразява в покупката на вземания на банковите клиенти, изразени в полици или др. търговски ценни книжа

 2. Акцептен кредит – при него банката акцептира менителница, насочена към нея от клиент, при условие че клиентът ще предостави на банката сумата от менителницата преди нейния падеж. Разновидност на този кредит е аваловия кредит.

 3. Ломбарден кредит – предоставя се срещу залог на движимо имущество.

Дългосрочни банкови кредити

Същността на дългосрочните кредити се характеризира от: срока, за който се предоставят и от целта, за която се използват.

 1. Ипотечен кредит – обезпечава се с недвижимо имущество;

 2. Строително-спестовни заеми;

 3. Комунален кредит – предоставя се кредит на общините

 4. Дългосрочни инвестиционни кредити.

Потребителски кредити

Предоставят се на граждани за финансиране покупките на стоки с дълготрайна или краткотрайна употреба. Потребителкото кредитиране се извършва в няколко варианта:

 1. Косвено кредитиране на клиента – особеното е, че банката предоставя кредита в парична форма не на длъжника, а на неговия кредитор

 2. Пряко кредитиране – банките могат да прилагат пряко кредитиране, като предоставят кредити в парична форма пряко на гражданите.

 3. Кредитни карти – най-широко използвани.

Банкови гаранции

 

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153995/bankovi-krediti-i-tehnologiq-na-kreditiraneto-1-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153995/bankovi-krediti-i-tehnologiq-na-kreditiraneto-1-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Керан Михаелов [user_id] => 8016 )