Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Безрисковите ценни книжа като инвестиционни обекти


Класическа теория – според нея лихвеният процент зависи от предлагането на спестявания, идващи главно от населението и от търсенето на инвестиционен капитал от страна на фирмите. Лихвата се разглежда като възнаграждение за отлагането на текущто потребление в полза на бъдещо такова. От тук се прави изводът за положителна връзка между лихвеният процент и обема на спестяванията. Също така лихвата е и цената за заемане на средства с инвестиционна цел. От което следва, че връзката между ръста на инвестициите и лихвите е обратна.

Като цяло класическата теория е наречена теория за дългосрочното поведение на лихвените проценти, защото тя набляга върху навиците за спестяване и върху продуктивността – неща които се променят бавно.

Теория за предпочитанието към ликвидност – развита от Дж. М. Кейнс. В обхвата на парите той включва банкнотите и безсрочните депозити. За него лихвата представлява плащане за използването на дефицитния ресурс – пари. Следователно лихвата се явява цена, която заемателите трябва да платят, за да накарат притежателите на напълно ликвидния актив – пари – да се откажат от неговата ликвидност и да приенат по-ниско ликвидни активи. В един момент ако предпочитанието ъм ликвидност нарастне силно и държавата бе увеличи предлагането на пари – лихвите ще нарастнат.

Теория за търсенето и предлагането на кредит – според тази теория безрисковият лихвен процент се определя от търсенето и предлагането на кредит. От своя старна търсенето се състои от търсене на фирмите, потрбителите и държавата, а предлагането от спестяванията на населелнието (потребителите), на фирмите и създаванео на пари от държавата.

Търсенето на кредит от потребителите е относително нееластично о отношение на лехвените проценти. Еластичността им е по-скоро спрямо неценовите фактори като срок на заема, суми ичестота на погашения. Търсенето на кредит е значително по-еластично спрямо лихвените проценти. Търсенето на кредит от държавата не зависи решаващо от лихвените проценти.

При анализа на вличнието на лихвените проценти върху спестяванията на индивидите се разграничаяват три ефекта. На субституцията – по-високите лихви стимулират хората да заменят настоящо за бъдещо потребление срещу възнаграждението на лихвата. На дохода – таргетиране на бъдещи доходи от потребителите. При нарастване на лихвата потребителите могат да намалят спестяванията си защото настоящото им ниво може да им осигури вече желаните по-високи доходи за бъдещ период.

Върху фирмените спестявания лихвените проценти оказват слабо влияние.


Материала е изпратен от: Нела Христова
Изтегли материала