stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-19 06:30:51 [path_image] => [article_excerpt] => Доклад По Биогеография На тема: Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие Изготвил: Проверил: Пловдив, 2008 Този район се простира като ивица край Черно море, с широчина приблизително от 10 до 30 km, в която се проявява най-силно черноморското климатично влияние. Количеството на валежите нарас [meta_keywords] => иоранообие,севернот,ерноморие,иогеограия,иоранообие [cat] => Биология [cat_id] => 12 [scat] => 0 [art_id] => 13075 [title] => Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие [article_page] => 1 [article_html] =>Доклад


По
Биогеография
На тема:

Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие


Изготвил: Проверил:
[url] => biologiq [cpages] => 7 [image_path_1] => /images/noimage_660x260.png [image_path_2] => /images/noimage_150x150.png [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мила Миленова [user_id] => 19043 )