Събота, 11- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

Биосинтеза на ДНК (репликация)


Въпрос 17 - Биосинтеза на ДНК (репликация)

Репликацията на ДНК представлява процес, при който от една изходна молекула ДНК се получава нейно идентично копие.

Този процес лежи в основата на деленето на клетките (митотично и мейотично) и на размножаването на организмите. Чрез този процес потомството (клетките или организмите) унаследява родителските признаци, като по този начин репликацията на ДНК обуславя свойството наследственост (приемственост между поколенията). Способността за репликация на ДНК е заложена в химичната й структура, в правилото за комплементарност между базите, съгласно което нуклеотидната последователност в едната верига на ДНК еднозначно определя нуклеотидната последователност на другата верига. Още при установяване на двойноспиралната структура на ДНК през 1953 год., Ф. Крик и Дж. Уотсън изказват предположението, че ДНК се “размножава” като спиралата се разплита и всяка от веригите служи като матрица за синтез на комплементарната й. Не след дълго това предположение намира и експериментално потвърждение.

Съществуват два принципно възможни механизма за репликация на ДНК – консервативен и полуконсервативен. При полуконсервативния двете вериги в изходната молекула ДНК служат като матрица за синтеза на комплементарните им вериги, които обаче след приключване на синтеза не се отделят от родителските вериги. Така при полуконсервативния механизъм всяка от новополучените две идентични молекули ДНК включва една стара (родителска) и една наново синтезирана (дъщерна) верига ДНК. От тези два теоретично възможни механизма природата е предпочела по-простия, полуконсервативния, който е по-икономичен, тъй като не изисква извършването на допълнителна “работа” за разделянето на дъщерните вериги от родителските и сдвояването им в нова молекула.

Това е доказано чрез радиоактивно белязване.

В живите организми ДНК се открива в две геометрични форми – кръгова и линейна. Кръгова форма имат бактериалните геноми, както и геномите на някои фаги, вируси и екстрахромозомни генетични елементи (полов фактор при бактериите (F-фактор), плазмиди). Независимо от геометричната форма на ДНК, нейната репликация започва от точно определено място, наречено начало на репликация. Кръговите ДНКи съдържат обикновено едно такова начало, докато по протежението на линейните ДНК в еукариотните хромозоми се откриват много на брой начала на репликация. Репликацията на ДНК се инициира (започва) в началата на репликация и продължава в двете посоки, т. е. репликацията на ДНК е двупосочна. Структурата, която се образува в мястото на репликацията, се нарича репликативна вилка. Ясно е, че след инициацията в определена точка и двупосочната синтеза ще се образуват две такива репликативни вилки, с

ъответстващи на двете посоки на репликация на ДНК:


Материала е изпратен от: Радка Стаматова
Изтегли материала