Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

Биосинтеза на ДНК (репликация)Еднопосочна репликация на двойноверижни линейни фагови геноми без използването на РНК-праймери

Някои фаги притежават линейни двойноверижни геноми, чиято репликация се извършва без използването на РНК-праймери. Най-добре е изучена репликацията на ДНК на фага 29, който инфектира клетки на Bacillus. Въпреки че геномът на този фаг прилича на генома на фага Т7, неговата репликация не се извършва двупосочно, започвайки от вътрешно начало на репликация. Вместо това, репликацията започва директно от края на линейната молекула ДНК, без значение дали това е единия или другия край. В тези краища, подобно на ДНК на фага Т7, се намират повторени последователности, които представляват обратни повтори. Особеното при репликацията на тези фаги е, че репликацията започва в единия край (независимо кой) и се реплицира само едната верига. Другата верига се измества, отделя се от своята комплементарна (която е ангажирана като матрица) под формата на едноверижна ДНК, която взаимодейства със своите комплементарни краища като образува структура от типа на фуркетите (със стебло и бримка). Едва тогава в стъбловидния двойноверижен край може да започне репликацията на втората верига ДНК, при който процес фуркетната структура се разрушава и се формира другата дъщерна двойноверижна молекула ДНК:

Как е възможно да започне репликацията без наличието на РНК-праймер? Отговор на този въпрос е намерен за репликацията на аденовирусите, които са еукариотни вируси, но се реплицират по същия начин, както фага 29. При тях първият нуклеотид в 3’-краищата и на двете вериги е Г. Преди започване на вирусната репликация специален белтък, кодиран от вирусния геном, се свързва за 5’-фосфатната група на дезокси-цитидинмонофосфат (фигурата на следващата страница 18).

Така образувания нуклеотид-белтъчен комплекс взаимодейства с 3’-края на едната от двете вериги, при което се образуват водородни връзки между носения от белтъка Ц-нуклеотид и 3’-крайния Г-нуклеотид в ДНК. На практика нуклеотид-белтъчният комплекс служи като праймер за синтезата на ДНК, която в случая Така образувания нуклеотид-белтъчен комплекс взаимодейства с 3’-края на едната от двете вериги, при което се образуват водородни връзки между носения от се извършва от ДНК-полимераза, специално кодирана за целта от вирусния геном. В процеса участва и друг вирусно-кодиран белтък, който има хеликазна активност и е отговорен за изместване на другата верига, която ще се реплицира по-късно.

Материала е изпратен от: Радка Стаматова
Изтегли материала