Сряда, 23- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

Биосинтеза на ДНК (репликация)


Една репликативна вилка вървяща в една посока-1 ori. Така се реплицират бактериалните плазмиди.

Една репликативна вилка вървяща в две срещуположни посоки, но от 1 ori-този е най-често използвания и в прокариотните и в еукариотните клетки.Дългите линейни хромозоми на еукариотите съдържат множество ori-места. Двете репликативни вилки от всяко начало продължават да нарастват докато не се срещнат. Местата за начало на репликацията са богати на А-Т бази.

По дефиниция началата за репликация (ori oт origin) са различни от многото места в ДНК, където се инициира синтезата на фрагментите на Оказаки в изоставащата верига. Началата на репликация на практика са местата, където се инициира образуването на репликативните вилки. Прокариотните геноми (бактериални и фагови) обикновено имат едно такова начало и респ. при тях се образуват еднократно (при започването на репликацията) две репликативни вилки, отразяващи двупосочната синтеза на ДНК. Инициацията на репликацията е сложен процес, в който участват редица белтъчни фактори, чиято функция все още не е напълно изяснена. Тези фактори влизат в сложни взаимодействия помежду си и с ori. Началото за репликация на E. coli (oriC) e изолирано и секвенирано. To се състои от 245 нуклеотидни двойки и не всички от тях са съществени за функционирането на oriC. По-всяка вероятност съществени за репликацията са само онези участъци от oriC, които се разпознават от специфичните белтъци, необходими за инициацията на репликативната вилка.
Материала е изпратен от: Радка Стаматова
Изтегли материала