stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-23 09:34:14 [path_image] => /ufiles/2/147/153267/biudjetna-tehnologiq-i-biudjetna-politika-2.png [article_excerpt] => Бюджетна технология и бюджетна политика Изграждането и упражняването на бюджета е свързано с определена технология или процедура. Тя се регламентира законодателно във всяка една страна. Независимо от различията в отделните страни, бюджетната технология има общи основи, които са общо-приети и общо-ва [meta_keywords] => джетна,технология,джетна,политика,изграждането,упражняването,джета,свързано,определена,технология [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153267 [title] => Бюджетна технология и бюджетна политика [article_page] => 1 [article_html] =>

Бюджетна технология и бюджетна политика

Изграждането и упражняването на бюджета е свързано с определена технология или процедура. Тя се регламентира законодателно във всяка една страна. Независимо от различията в отделните страни, бюджетната технология има общи основи, които са общо-приети и общо-валидни.

Бюджетният процес обхваща сложната бюджетна технология по изготвянето на проекто-бюджета, неговото разглеждане и приемане, изпълнение и приключване. Следователно бюджетният процес включва няколко основни етапа (фази):

Сроковете и процедурите на всички тези етапи на бюджетния порцес са регламентирани със Закон за устройство на държавния бюджет.

Съставяне на проекто-бюджет

Подготовката по съставянето на проекто-бюджета започва веднага след като е приет предходният проекто-бюджет. Началото на бюджетния процес се поставя със специални директиви и указания, дадени от Министерство на финансите и от Правителството.

Основа за съставяне на бюджета за предстоящата година е бюджетната прогноза. Министерство на финансите въз основа на извършените от него и от други институции разработки на основните макроикономически показатели съставя бюджетната прогноза за период от 3 години. Тази бюджетна прогноза представлява една предварителна оценка на бюджетните приходи и на бюджетните разходи по окрупнени показатели. Тя се актуализира ежегодно, така че всяко Правителство във всеки момент има такава бюджетна прогноза за 3 години напред.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153267/biudjetna-tehnologiq-i-biudjetna-politika-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153267/biudjetna-tehnologiq-i-biudjetna-politika-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Марийка Георгиева [user_id] => 12040 )