stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-12 08:50:24 [path_image] => /ufiles/2/148/154127/biznes-plan-87.png [article_excerpt] => „С ъ н р а й з“ О О Д гр. София, кв. Витоша, бул. Г. М. Димитров №15, тел: 02/987 55 66 БИЗНЕС ПЛАН НА „СЪНРАЙЗ“ ООД _ _ _София 2012_ Резюме „Сънрайз“ ООД е основен производител на яхти. Компанията предлага няколко вида лукзосни яхти, които са достъпни най вече за висшата класа на обществото и на фи [meta_keywords] => софия,витоша,бул,димитров,тел,бизнес,план,сънрайз,оод,софия [cat] => Други [cat_id] => 15 [scat] => 0 [art_id] => 154127 [title] => Бизнес план [article_page] => 3 [article_html] =>


  1. Иновации

Компанията предвижда да произвежда яхти, които ще са предназначени за средната класа. Яхтата ще се продава под името "Юпитер" и ще струва 20 хил. лв., което е двойно по-малко от цената на идентични плавателни съдове. Плавателният съд ще бъде с дължина 11 м. Очакваме да произвеждаме по една такава яхта на всеки месец, като икономическата ефективност ще се постига едва след третата построена лодка.


  1. Какви са нашите цели?

Дългосрочни цели

• Създаване на лидерска позиция в производството на яхти в България и завладяването на пазарен дял най-малко на 25% през следващите три години.

• Представяне на продукта, изграждане и поддържане на добър имидж на марката.

• Реализация на маркетинговата стратегия.

• Завладяване на международни пазари

Краткосрочни цели

• Изграждане на контакти и лични отношения с клиентите.

• проучване на потребителското търсене и разширяване на продуктовата листа с цел задоволяване на нуждите на клиентите.

• усъвършенстване на качеството на продуктите чрез нови технологии и завишен контрол в съответствие с международните стандарти


Раздел 2: Външа среда

Социалните фактори на външната среда имат пряко отношение върху развитието на бизнеса на „Сънрайз“ ООД. Те се отразяват и влияят върху динамиката на потребление на продуктите на фирмата. Анализирайки социалните фактори на външната среда фирмата:

- коригира своята ценова политика;

- разработва конкретни програми за насърчаване на продажбите;

- разработва програми за неутрализиране на конкурентите;

- анализира възможностите и планира мероприятия за навлизане в нови пазарни ниши.

По - важните социални фактори влияещи на маркетинговата политика на фирмата са:

Според изследване на НСИ от 2011 г. 43.4 % от домакинствата определят начина си на живот, като "беден"-, а 12.9% го оценяват, като "мизерен". Около 62 % от анкетираните смятат, че не са настъпили промени в тяхното жизнено равнище през последните три години. Докато 35.6% отчитат влошаване. От една страна доходите на населението се увеличават с 4.9 % през 2011г. спрямо 2010 година, а от друга броят на заетите намалява в резултат на структурната реформа.

Според данни на Агенцията за икономически анализи и прогнози от наблюдението върху работната сила броят на безработните е нараснал през 2011 г. с около 20 хил. души спрямо 2010 г. Броят на новорегистрираните безработни е нараснал с 25% спрямо предходната година.

[url] => drugi [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154127/biznes-plan-87-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154127/biznes-plan-87-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Павлина Стоянова [user_id] => 14378 )