Събота, 11- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план


9.Информационно осигуряване – информацията е необходима за всички елементи от бизнес плана, но най-вече по отношение на маркетинга, финансите и персонала. Затова е добре да се предвиди компютърна система за мониторинг и контрол в тези области, което да се отрази и в разходите. Към този раздел се отнасят програмните продукти които ще се ползват, формирането на база данни за клиенти, за пазара, конкурентите и т.н.

10. Организация и управление – разделът обхваща информация относно: структура на собствеността и правна форма на бизнес; описание на управленския екип; осигуряване на бизнеса с персонал; описание на длъжностните характеристики и системата за заплащане на персонала; организационна структура на управлението – линейна, функционална, матрична, дивизионна и т.н.

11.Оценка на риска – направления за оценка на риска: потенциални проблеми за бизнеса (вътрешни или външни рискове); прогнозирани препятствия; стойностно изразяване на риска; варианти за неутрализиране на рисковете;

12.Финансов план – касае информация за: инвестиционните разходи и началния оборотен капитал; разчети за разходите по икономически елементи; прогнозни приходи и разходи; прогнозни парични потоци; прогнозни баланси; точка на критичните съотношения; нетна стойност на проекта; източници и използване на капитал

13.Времеви график за мероприятията и решенията – той представлява синтетична таблица в която се разполагат съобразно логичната и времевата последователност най-важните цели, които трябва да се постигнат, и в синхрон с тях – ключовите меропроятия и решения, които трябва да се вземат

14.Приложения–в приложението трябва да се представят документи и справки, подкрепящи изложеното в същинската част на бизнес плана. Видове документи: правни документи (заверено копие от регустрацията на фирмата, документ за актуалност на фирмата; докумети за собственост на сградите и др.); материали за продукта (услугата); документация за пазара (маркетингови или статистически проучвания на пазара и др.); документация за управлението и персонала (биографии на управленски екип, организационна структура на управление, длъжностни характеристики на сътрудниците и др.)


Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала