Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план. Цели, структура и съдържание


Бизнес план. Цели, структура и съдържание


Електронният бизнес се характеризира с висока степен на риск и това задължава всеки, който влиза в бизнеса да има указание за действие. Това указание е бизнес планът.

Бизнес план – документ с детайлно развита стратегия и тактика за успешен бизнес.

Един от най-сигурните начини за снишаване на риска, е един добре развит бизнес план, който може да преследва няколко цели. Най-скромната цел – това е проверка на бизнес идеята. Всеки бизнес гони резултат на някаква подходяща идея. В света има много идеи, но не всички могат да се реализират с успех, затова съществуват бизнес плановете;)

Разработката на един бизнес план (който често се нарича мини бизнес план), е върху хартия или друг носител и цели да се проверят основните моменти на бизнеса с оглед на това да се спестят средства, време и разочарование. Идеята може да е брилянтна, но ако не води към положителен изглед, то тя трябва да се преразгледа или да се отхвърли.

Бизнес планът е инструмент за развитие на бизнеса.

Или към сегашна дата да се представи бъдещото състояние и да послужи като инструмент за мениджмънта, за да си сверява часовника за годините напред. Най-голям ефект за развитието на бизнеса е р ръководството за управление да има цел. Най-често бизнес плана подчинен на тази цел се нарича “настолана книга” и в литературата често го кръщават “библия” на бизнеса, но това е подвеждащо понятие, защото библията не се променя, а бизнес плана е нещо динамично, търпи корекции и изисква акктуализации.

Най-често срещаните цели в разработката на бизнес плана са привличане на партньори, тъй като всеки по-мащабен бизнес изисква участието на съдружници във фирмата (ООД) или акционери във фирмата (АД) или някаква друга форма на партньорство, при което партньорите могат да участват както с пари, така и с ноу-хау и т.н.

Ноу-хао – знам как – знания и умения, които управленския екип притежава за успешното развитие на организацията. Намира се в лявата част на баланса като нематериален актив. Понякога тук се включват и фирмените тайни като нематериален актив.


Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала