Пон, 6- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план. Цели, структура и съдържание


Обосновка за получаване на кредит: за всеки по-мащабен бизнес банките изискват представянето на датайлен бизнес план, а в някои случаи инвеститорите изискват и инвестиционна програма за това как ще се възвърнат. В зависимост от целта, бизнес плана може да е различен по обем и степен на детайлност, но независимо от конкретата цел и обем на детайлност е изградена една типова структура.

Типова структура: – независимо от това, каква цел преследва, бизнес плана той трябва да съдържа:

Титулна страница – на нея са обявени фирмата с името и съкращението й нейното лого

(каквото и да е то), адрес и други координати, заглавието на документа: Бизнес план за:… (тук се идеята, същността на предложението, което се прави или за привличането на партньори или за бизнес плана), съдържа още година и място, където е представен и съставеб бизнес плана;

Резюме – то се смята за най-важното. Резюмето не трябва да надхвърля 2-3 страници

защото е предназначен за т.нар.5 минутен читател (когато се търсят партньори или когато се иска заем бизнес плана е за хора които са много заети. Поради тази причина е необходимо резюмето да е кратко). Резюмето е важно, защото ако не успее да привлече вниманието на кредиторите или партньорите, то целта на бизнес плана няма да е изпълнена.

В резюмето трябва да се представи продукта, стоката или услугата която бизнесът да предложи и да се покаже защо този продукт трябва да се избере или защо е ефективен. Продуктът може да е нов, уникален, по-евтин, политически чист. В рамките на резюмето, трябва да са представени границите на пазара с това какви са потребностите или очакванията на потенциалните потребители, какъв е обема на пазара и от изключителна важност е да се отбележи търсенето на един такъв продукт.

За 5 минутният читател, които често са банкери, инвеститори, кредитори, от значение са разходите, т.е. първоначалните разходи, които ще се направят - т.нар инвестиции – те са за първоначалните материални активи (парцели, сгради др.) и са и гаранция за възвръщането на кредита.


Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала