Неделя, 27- ми Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план. Цели, структура и съдържание


Трябва да се отбележи размера им и срока за възвръщането на инвестициите. Много важна за всички участници е очакваната печалба, която трябва да се каже по периоди (например по години) размера на печалбата (например в хил лева или в проценти от печалбата).

В тази част от бизнес плана се препоръчва цената да се представи в оптимистичен вид или в мажорен тон. Цената трябва да вдъхва доверие, че ще донесе печалба. По място в структурата цената заема първо място, но се пише последна или се редактира чак след другите аспекти, за да може да се редактира и да отговори на изискванията и въпроси от други раздели.

След резюмето следват основните раздели:

I раздел: Пазар – той е критерият за бизнеса. Състои се от:

маркетингово проучване – което трябва да покаже на първо място демографски състав на потребителите или клиентите т.е.:пол, образование, доходи, бюджет на отделния потребител или семейство.

Марктинговото проучване трябва да даде описание на съществуващия пазар по отношение на сходни продукти, цени, обеми на продажбата;

Описание на конкурентите – често пъти в маркетинговите проучвания става въпрос за оригинална идея и се твърди че няма конкуренция - така написани неща често пъти само отблъскват реалистично настроените кредиториили инвеститори.

2) тенденции в развитието на пазара – при това всички случаи се препоръчва да се разглеждат тенденциите както в световен мащаб (нарастване, насищане или обхват), така и в регионален или национален обхват. Тенденциите в развитието на пазара трябва да покажат на стартиращия бизнес дали няма да се появят на хоризонта нови играчи. Такова добро проучване имат Мтел за мрежовите клетъчни услуги и предвид че са предвидили новите играчи чрез агресивно навлизане на пазара и реклами са успели да са монополисти.

II раздел: Производство –

детайлно представяне на продукта -характеристики, функции;


Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev




Изтегли материала