Неделя, 27- ми Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план. Цели, структура и съдържание


избор на технология за производството – бизнесът изобилства от технологии.

Фирмите в IT технологиите избират вместо локални мрежи – безжични такива:LAN->WAN

суровини и материали за произвидството на продукта – местни или вносни суровини-

да се посочи списък с доставчицитеза тях и в зависимост на заложените в раздела обеми на продукта - какви цени се предполага, че ще се достигнат за суровините и продуктите.

нужните машинни съоръжения - представляват сериозен елемент в първоначалния

капитал в бизнеса и за което трябва да се определи бройката, капацитет на машините или съоръженията или тяхната производителност и какви са цените за които се предполага, че са получили оферти от няколко доставчици.

III раздел: Производствена програма – съдържа 4 производствени количества (брой,

метри, тон) за седмица или месец и съставянето на т.нар. годишна производствена

програма:

разходи за единица продукция, което съдържа информация за т.нар. себестойност на

продукта и е важна информацията за бизнеса: ако себестойността е много висока се търсят други алтернативи в бизнес плана, за да спаднат чрез смяна на технологиите или други. Разходите са по-предвидими отколкото приходите. Важни са годишните разходи, които при известни вече произвдени количества могат да са информация във следващата част на раздела, а именно:

приходи (очаквани) – количествени разходи в лева;

нетен резултат (печалба)- приходите минус разходите минус данъци, такси и това трябва да е по-голямо от нула: Приходи – Разходи – данъци и др. > 0

IV раздел: Инвестиции – под инвестиции в бизнес плана се разбират началните разходи за стартиране на бизнеса, които се дават за придобиване на дълготрайни материални активи за целта в раздела се разглеждат:

необходими дълготрайни материални активи - в списъка на дълготрайни материални


Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала