Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план. Цели, структура и съдържание


1____ - се нарича дисконтиращ фактор с който се превеждат бъдещите пари към днешна дата (и

(1+d)ґ от онфлации и т.н)

дисконтиращият фактор трябва да е <1

d- сумата от процентите + ако е избрана ниско рискова зона, или ако пък бизнеса е с високо рискова зана процентите се увеличават.

Определянето на стойността на d става чрез експертна оценка, която говори че при създаването на точен бизнес план трябва да става от хора с опит. Важното е да си представим, че първата част от формулата са т.нар. дисконтирани потоци (до първото плюшче “+”), като приведени към днешна дата намаляват с по-голямо i (колкото по-голямо i, толкова по-малко участие на крайния резултат към бизнеса). Колкото по-голям е знаменателят толкова по-малък е приноса към негативната сегашна стойност на бизнеса.

Очакването на самия бизнес е нетната сегашна стойност да е положителна величина.

NPV > 0 В случай че изчисленията покажат < от 0 то е сигнал за бизнеса да търси ново решение – било като се повиши хоризонта, т.е. в сумата да се натрупат повече постъпления. Друг важен показател за инвеститори и кредитори, е срока за възвръщане на инвестициите (Internal Rate of Return IRR). Определянето на IRR става по следната формула:Сумата от паричните потоци, дисконтирани, при което трябва да се определи n=?, за колко години ще се изплати инвестицията направена в бизнес плана. Определя се по метода на пробите и грешките:

Например се предполага: че n= 2 и решението е <0, т.е. инвестицията е > от получените за периода 2 години. Следващата итерация избираме да е 6 години (n=6) следователно >0, точното решение на n е заключено м/у 2-те решения. После изчисленията могат да се повторят с други избрани стойности: n=3 и n=5 и да се стигне до заключението че n≈4,5 години.


Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала