Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план. Цели, структура и съдържание


Някои експерти предлагат графично решение на това уравнение, което се представя по следния начин. Провежда се само първата итерация n= 2 , където се получава отрицателна стойност, после n=6и се получава положителна стойност – като направим линейност на функцията – там където се та, където се пресече абсцисата – се вижда че е периода от 4,5 години.


Бизнес плана завършва с приложения които се правят, за да се илюстрират отделните раздели и могат да включват схеми, скици, чертежи, снимки на машини, съоръжения и друг графичен материал. За инвеститорите и банкерите от изключителна важност са приложенията те са за т.нар. проекто-баланси за n периода, т.е. да се види как се променя състоянието на активите и пасивите през отделните периоди и проекто справките за приходите и разходите.

Ако ни се наложи да правим бизнес план за нас ще е удобство Excel.

Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала