Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Албена Турист Сървиз АТС ЕООД


В процес на преговори за подписване на договор и съвместна работа с един от най-големите испански туроператори – JULIA TOURS.


АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ


Анализирайки туристическия бизнес към момента се стига до констатацията ,че пазарът е във фаза на насищане и пренасищане.

Всички фирми от този бранш работят в условията на голяма конкуренция. Световната рецесия в сферата на туризма след атентатите в САЩ от 11.09.2001г.,и по –специално стагнацията в авиационния бизнес, нелоялната конкуренция, намаляването на платежоспособността на клиентите, както и законовите изменения по отношение на ДДС в туризма засилват негативната тенденция и прогнозите за 2002г..

На този фон основното предимство на “Албена Турист Сървиз”

е ,че е свързана с една от най-силните туристически фирми-

“Албена” –АД. А също така , че е единствен оторизиран продавач за българския пазар на продукта на “Албена”.


БЪДЕЩО ПЛАНИРАНЕ


При бъдещото планиране на бизнеса на “АТС”ЕООД трябва да се имат предвид потенциалните възможности от предлагането на следните програми и продукти:

-разработване на продукта на световните туроператори, с тенденция за обособяване на отделно звено – OUTGOING;

-екскурзионни турове из България, с акцент – културен туризъм;

-балнеология;

-разширяване на спектъра от предлагане в българските курорти;

-разширяване продажбите на самолетни и автобусни билети;

-организиране на лагери на спортни клубове;

-съпътстваща дейност – обмяна на валута /в офиса в София има подходящи условия –местоположение, площ, отсъствие в близост на обменни бюра, наличието на клиенти на “АТС”, които не разполагат

с българска валута/.


ОПИСАНИЕ НА БИЗНЕСАМатериала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала