Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Албена Турист Сървиз АТС ЕООД


Продукт/услуга % от продажбите

2000г. 2001г.

  1. Почивки в

Кк”Албена” 70 % 70%

  1. Почивки в останалите

Черноморски курорти 1 % 1%

  1. Продажби по програмите

На NECKERMANN,

TUI, ITS 2% 5,5%

  1. Зимни почивки в

България 5 % 3%


___________________________________________________________

5. Оферти в чужбина 3% 13 %

___________________________________________________________

6. Специализирани

оферти 9 % 5,5%

___________________________________________________________

7. Продажби на

самолетни и автобусни

билети 10% 2%

ПРОГНОЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВАТА 2002г.


Анализирайки резултатите на “Албена Турист Сървиз” през 2001г., както и икономическата конюктура в България и в световен мащаб, политико-регулационните и социални фактори в страната, както и факта, че “АТС”съществува като агенция само две години, прогнозната печалба за 2002г. е 45 000лв.. Тя би се реализирала, ако обема приходи се увеличи в сравнение с 2001г. с 1млн. лева.

За целта е необходимо запазване на разходите в параметрите от 2001г. и съкращаването им по някои пера.

Към момента екипът на “АТС” е структуриран в общи линии оптимално, преодоляна е тенденцията за честа смяна на кадри.

Персоналът е мотивиран, работи в екип, със съзнание за фирмена принадлежност и в посока издигане имиджа на фирмата, и увеличаване на приходите .

Изключително важно за да се реализира Бизнес план –2002 е да се акцентира на по-масирана реклама, правилно ориентирана по отношение на типа медия и аудиторията.


Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала