Събота, 26- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на ЕООД Хляб и хлебни изделия-гр. Благоевград


Стремежът в политиката на предприятието, разработена в настоящия бизнес план е насочен и към овладяване на факторите, влияещи върху негативния резултат от някой дейностти и към извеждане от кризисното им състояние чрез преливане от другите дейностти с цел извеждането им към по-добър финансов резултат в края на тригодишния период.

Предвидените действия, мероприятия, инвестиции и намерения са изложени в разработката, съобразно характеристиките на пазара и са съобразени с непрекъснато променящите се фактори, определящи среда-та в която дружеството развива своята дейност, отчитайки дори и факта за смяната на собствеността в предприятието от Общинска в смесена или изцяло в частна.

38Материала е изпратен от: Пепа Димитрова
Изтегли материала