Събота, 26- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на ЕООД Хляб и хлебни изделия-гр. Благоевград


Описвайки дружеството не може да не посочим и социалната среда в която работят служителите на предприятието.

В дружеството има подписан колективен трудов договор, който стриктно се спазва от двете страни по договора “управител – синдикати”. Провеждат се периодично редица мероприятия за безопасни и здравословни условия на труд. На работниците всеки ден се полагат режийни пари в размер на 0,65 лв. През периода на платения годишен отпуск всеки зает получава по 3,30 лв. на ден отпуск. Съгласно наредбата за безплатното работно облекло на трудещите се раздават облекла съобразно изискванията на същата наредба. На нощната смяна в предприятието е осигурен безплатен транспорт преди започване на работното време. Въпреки, че в предприятието има губещи производства политиката на фирмата е чрез преливане от другите печеливши дейности да се запазят тези производства с цел извеждането им поне към нула и да се запазят заетите в тези дейности. Съгласно наредбата по техническа безопасност и охрана на труда за периода 01.06. до 30.08. на работниците се полагат и получават тонизиращи напитки – газирана вода.

Средният трудов стаж на заетите работници и служители е 17 – 18 години, което е гаранция за изграден добър опит и рутина в работата. Към първото тримесечие на 2000 год. средносписъчният брой на заетите работници и служители в дружеството е 105 човека, а средната работна заплата е 196,51 лв. Социалната политика в предприятието е насочена към запазване на броя на заетите лица, като през следващия тригодишен период е предвидено едно евентуално увеличение на заетите общо от около 9 души. Преимуществено ще се назначават млади хора от Община Благоевград, с цел приемственост в професията и постепенно подмладяване на персонала.


Материала е изпратен от: Пепа Димитрова
Изтегли материала