Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Класик ЕООД Варна


Наименование на разходите

1999 г.

2000 г.

І. Разходи за дейността

2165

2499

1.Намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди

  • Намаление на запасите от продукция

  • Намаление на запасите от незавършено производство

2.Разходи за материали

3.Разходи за външни услуги

4.Разходи за заплати и други възнаграждения

5.Разходи за социални осигуровки

6.Разходи за амортизации

7.Други разходи

8.Отчетна стойност на продадените стоки, млади животни и животни за угояване

-
-


-88

86

156


60


18

15

1742

2
-


-89

97

180


70


19

23

2019

ІІ. Финансови разходи

22

16

9.Разходи за лихви

10.Отрицателни разлики от промяна във валутните курсове

11.Други финансови разходи

10

-12

-

-16

ІІІ. Извънредни разходи

5

4

Общо разходи

2192

2519

ІV.Счетоводна печалба

246

337

V. Разходи за данъци

80

109

12.Данък върху печалбата

13.Други данъци

55

25

75

34

VІ. Печалба

166

228

ВСИЧКО

2438

2856

27Материала е изпратен от: Тинка Ботева
Изтегли материала