Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Кремик-ГТ ЕАД


На 23. 11. 1991 год. с решение на Добричкия окръжен съд ДКЗ” В. Маринов “ е преобразувана в ЕООД.

От 23. 01. 1996 год. с решение на Добричкия окръжен съд в “Керамика -ГТ “ ЕАД без ликвидация, като приемник на активите и пасивите на ЕООД.

Капиталът е разпределен в 29 925 поимени акции с номинална стойност по 1000 лв.

Предмета на дейност на предприятието е: производство и търговия със строително-керамични материали и изделия, пласмент, търговия, внос, износ, маркетинг в страната и чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и всяка друга дейност с изключение на забранената със закона.

ДКЗ “В.Маринов” е създаден с цел да задоволява нуждите на пазара с основен строителен материал- тухли. Отначало е имало само държавни поръчки, а сега реализацията на продукцията преминава през периоди на намаление, застой и повишение на производството, като в момента пазара има тенденция към разширение.

“Керамик-ГТ”ЕАД участва в списъка на масовата приватизация с 65%, а останалите 35% са предвидени за касово раздържавяване.Мисия на “Керамик-ГТ” ЕАДФирмата се занимава с производство на основен строителен материал-тухли. ”Керамик-ГТ”се стреми да запази конкурентите си преимущества и да се издигне като лидер на пазар във Варненска област, да задоволява потребностите на потребителите на разумна цена при високо качество.

Опорни точки за развитие на дейността:

1.Клиентите -за фирмата те са от първостепенно значение. Без тях е невъзможно да се постигнат поставените цели.


2.Качеството -то е важно за успеха на фирмата, за привличане на нови и повече потребители и завоюване на нови пазари. То се подобрява чрез въвеждане на нови технологии и преквалификация на персонала.


3.Персонал -дава му се възможност да повиши квалификацията си. Фирмата се стреми към единство на цели, идеи, мотиви за работа на целия колектив.


Материала е изпратен от: Пепа Димитрова
Изтегли материала