stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-17 08:40:20 [path_image] => /ufiles/2/148/154416/biznes-plan-na-kremik-gt-ead-1.png [article_excerpt] => _П А З А Р Е Н П Л А Н_ _П Р А К Т И Ч Н А Р А Б О Т А_ разработена: П. Йорданова Разработване на пазарен план имащ за цел определяне на маркетинговата стратегия на дадена фирма. За целта трябва да се: 1. Да се мотивира избора на маркетинговата стратегия. 2. Да се съдържат основните елементи на 1мар [meta_keywords] => разработена,йорданова,разработване,пазарен,план,имащ,цел,определяне,маркетинговата,стратегия [cat] => Други [cat_id] => 15 [scat] => 0 [art_id] => 154416 [title] => Бизнес план на Кремик-ГТ ЕАД [article_page] => 4 [article_html] =>

2.В повечето случаи купувачите са крупни.


3.Търсенето на тези продукти се определя от търсенето на стоки за широко потребление.


4.При тези стоки съществува ниска ценова чувствителност.


5.Потребителите на стоки с инвестиционно предназначение са професионалисти.


Пазарни сигменти на “Керамик-ГТ”ЕАД


хил. усл. бройки

N


1996

1997

1

Производство

23872

17530

2

Наличност на 01. 01

412

921

Ресурси общо

24284

18451


Реализация на:1

Организации в производствената сфера

14066

15227

1.1

селскостопански организации

63

90

2

Организации в непроизводствената сфера

430

250

3

Население

8799

2010

4

Брак

5

1

Реализация общо

23363

17578


Наличност в края на отчетния период

921

73


Анализа на конкурентната структура на пазара

Основни фактори на конкурентния анализ за фирмата са:


А:Бариери за навлизане в отрасъл промишленост за строителни материали:

1. изисквани инвестиции

2. достъп до технологична информация

3. достъп до кадри - евтина работна ръка

4. наличие и достъп до суровини


Б: Бариери за изход ( принуждаващи фирмите да останат в отрасъла):

1. високата остатъчна стойност на имуществото

2. фирмата очаква търсенето да се подобри в бъдеще

3.има пазарни ниши, които са атрактивни за фирмата и тя не желае да ги загуби, като преустанови дейността си

[url] => drugi [cpages] => 9 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154416/biznes-plan-na-kremik-gt-ead-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154416/biznes-plan-na-kremik-gt-ead-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Пепа Димитрова [user_id] => 13019 )