Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на мандра


възможност за закупуване на готова продукция по цени на едро;

предлагане на малко по-високи изкупни цени от тези на конкурента / при необходимост/.

Предлагайки тези условия на доставчиците, ние се стремим във възможно най-кратък срок да осигурим достатъчно суровина за запълване на капацитета на мандрата и да обезпечим евентуалното и бъдещо разрастване. Взаимната изгода и коректността са залог за успеха.

Мандрата е разположена в гр.Добрич, /област Добрич/. Авторът на плана е притежател на селскостопанска сграда на стойност 27 500 лева. По отношение на инфраструктурата се отбелязва следното:

  • пътна мрежа – изградена;

  • ел.захранване – осигурено;

  • водоканализационна мрежа – изградена, съобразена с водния режим в община Добрич. Осигурен е и собствен водоизточник. От друга страна предвидената за закупуване пречиствателна станция помага за намаляване разхода на вода чрез повторно използване на пречистени вторични води;

  • екологични изисквания – предприятието се стреми да си създаде имидж, свързан с екологично чисто производство и продукти. Това се постига с контрол както върху произхода и състава на входящите суровини, така и върху етапите на самото производство. Също така всяка партида се проверява от ДВСК и се издава сертификат за качество.


Цени

Съгласно текущото законодателство за наблюдение и контрол върху цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната, утвърдена от МС.

В конкретния случай цената ще баде на базата на себестойността на продукцията, като към нея се прибави определен процент печалба / до 20 %/. Този процент ще варира в зависимост от конкретните условия на пазара, като стремежът ще бъде да се предложи конкурентна цена.


Дистрибуция

На настоящия етап сме влезли в контакт с няколко магазина за търговия на дребно на млечни и хранителни продукти в град Добрич, които ще ни окажат съдействие при реализирането на нашата продукция. Стремежът ни е да ползваме повече магазини, разположени в различни части на града и общината.

Договорили сме се с две от най-големите вериги за хранителни стоки – “Пикадили” и “Метро”.

Маркетинговата стратегия на фирмата е насочена към завоюване в близките 1-2 години на един сравнително стабилен пазар в област Добрич и постепенното му разширяване в границите на областта.


Производство


Материала е изпратен от: Таня Василева
Изтегли материала