Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Мизия Стил


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
ГЛАВА ПЪРВА


Анализ на фирмена дейност1. История на фирмата

2

2. Анализ на продукта

2

3. Анализ на външната среда

3

3.1 Макросреда

3

3.2 Микросреда

5

4. Анализ на пазара

7

5. Маркетингова стратегия

8

ГЛАВА ВТОРА


Анализ и оценка на потенциала на предприятието1. Машини и оборудване

10

2.Управление, персонал

10

ГЛАВА ТРЕТА


Перспективно планиране и финансов анализ1. Цели на фирмата

13

2. Стратегическо планиране

15

3. Фирмени предимства,критични рискове и проблеми

15

4. Финансов анализ

16

5. Препоръки на базата на финансовия анализ

23

ПРИЛОЖЕНИЕ

24
Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала