Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Мизия Стил5.Препоръки на базата на финансовия анализ


След извършването на финансовия анализ на предприятието и на базата на направените изводи от анализа могат да се направят следните препоръки, относно успешното финансово развитие на завода:

  1. За да се подобри ликвидността на завода би трябвало да се увеличат финансовите средства от друга страна да се намали относителният дял на материалните запаси;

  2. За да се увеличи относителният дял на печалбата, а от там и рентабилността на дружеството трябва да се извършат следните дейности:

  • разпродажба на производствените мощности, които са неефективни и предстоят да излязат от употреба;

  • намаляване на допълнителната норма на плат с 10%, което ще намали разходите и ще увеличи печалбата;

  • влагане на залежалите материали в производствения процес или реализирането им на пазара чрез магазинната мрежа.

Реализирането на тази печалба ще даде възможност на дружеството да ускори внедряването на нови по-високо качествени и производствени машини и оборудване, които значително ще подобрят цялостната дейност на дружеството.

  1. За да се подобри финансовата автономност и независимост на завода би следвало да се преструктурира капитала на дружеството, предимно като се привлече нов собствен капитал. Това може да стане чрез привличането на чужди инвестиции, които да вкарат собствени капитали и да платят дълговете на дружеството.

За да постигне тези положителни резултати “Мизия” АД следва да поддържа стратегия на разнообразяване (диверсификация) на предлаганите продукти с оглед латентното търсене и обезпечеността на фирмата с високо квалифициран персонал, както и стратегия за вътрешно фирмено развитие – оптимизиране структурата на управление, увеличаване броя на квалифицираните кадри и подновяване на застарелите (амортизирани) мощности и оборудване. Това ще доведе до намаляване на разходите, увеличаване на оборота и на печалбата и навлизане на нови пазари, което е и главната цел на всяка фирма.


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала