Пон, 6- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Мизия Стил

О Т Ч Е Т

за приходите на “Мизия стил”Наименование на приходите

1998 г.

1999 г.

2000 г.

І.Приходи от дейността

14 544 924.00

13 624 167.27

14 130 886.09

1.Нетен размер на приходите от продажби

  1. На продукция

  2. На стоки

  3. На услуги

  4. Други

2.Приходи от финансирания

3.Увеличение на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди

  • Увеличение на запасите от продукция

  • Увеличение на запасите от незавършено производство

13 741 395.78


85 993.98

715 020.89
-


715 020.16

13 519 353.90


4 288 814.17

198 064.94

9 026 577.75

5 893.04

90 802.85

14 010.53
-


14 004.62

13 826 331.84


5 494 823.24

79 356.51

8 233 209.91

18 942.18

60 191.84

244 362.41
244 362.41


-

ІІ. Финансови приходи

1 249 391.81

29 044.62

3 680.60

4.Приходи от лихви

5.Положителни разходи от промяна на валутни курсове

9 245.39

1 240 146.42

152.38

28 852.25

129.24

3 551.36

ІІІ. Извънредни приходи

343 939.53

47 417.51

22 812.70

Общо приходи

16 138 254.00

13 700 589.42

14 157 378.39

6.Счетоводна загуба

7.Загуба

-

-

-

-

-

-

ВСИЧКО

16 138 254.00

13 700 589.42

14 157 378.39
Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала