Пон, 6- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Мизия Стил


Годишния капацитет на предприятието възлиза на 700 – 750 хиляди броя облекла. Фирмата работи с пълно натоварване на капацитета, който е договорен предварително на база крайна реализация. Поръчките на чуждестранните партньори се делят на два сезона:

  • “пролет – лято” от месец Октомври до месец Февруари на следващата година;

  • “есен – зима” от месец Март до месец Август.

Общия обем на продукцията реализирана на външния пазар е 98 %.

Продукцията на фирмата се окачествява съгласно БДС /Български Държавен Стандарт/ в три качества. Годишното съотношение между продукцията по качество е неизменно и се движи приблизително І к : ІІ к : ІІІ к - 89 % : 9 % : 2 %. Факторите определящи качеството на готовата продукция са свързани в преобладаващата си степен от качеството на използваните материали и поради тази причина фирмата се стреми да закупува само висококачествени, основни, спомагателни и помощни материали от български и чуждестранни фирми. Влияние върху качеството оказват и качеството на изработка, спазването на производствения процес, технологичното оборудване, квалификацията и опита на персонала и т.н.

Готовата продукция на фирмата предназначена за вътрешния пазар трябва да отговаря на изискванията по БДС /9155 – 86/, а изделията за външния пазар на стандартите на съответната държава.3. Анализ на външната средаДружеството развива своята дейност в условията на обкръжаващата го среда. Тази среда е съвкупност от множество динамични фактори и процеси, които могат да се групират в контролируеми и неконтролируеми. Те образуват макро и микро обкръжаващата среда, където функционира, както “Мизия стил”, така и всяка друга фирма.


3.1МАКРОСРЕДА


Икономическите и политическите фактори, които влияят най-силно върху търсенето на предлаганите от “Мизия стил” АД продукти са следните:

  • Безработица –Увеличаването на безработицата свидетелства за сравнително ниски и нестабилни доходи, което оказва неблагоприятно въздействие върху организацията;


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала