Вторник, 31- ви Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Мизия Стил


  • Равнище на доходите –Отчетеното повишение на доходите с 6,2% фактически се изяжда от инфлацията на постоянно повишаващите се цени на монополистичните стоки и услуги като топлоенергия, електроенергия, горива и др. Ниското равнище на доходите ограничава потреблението на населението само до стоки и услуги от първа необходимост. Това също е фактор, който оказва негативно влияние върху търсенето на продукцията предлагана от дружеството;

  • Държавни отношения със страните партньори на дружеството – добрите политически отношения със страните от Европа, САЩ, Канада, на които “Мизия стил” оперира, благоприятстват развитието на икономическите отношения на фирмата с тях;

  • Воденето на преговори за присъединяването на България към Европейския съюз – това е важен положителен напредък, който ще благоприятства за разширяване пазарите на фирмата в страните от общността, ще доведе до повишаване доверието на страните към България и българските производители реализиращи продукцията си на международните пазари.

Технологичен фактор – Технологичното оборудване трябва да се подновява периодично, съобразявайки се не само със срока на амортизация, но и с промените в самия продукт. “Мизия”Плевен прави проучвания за внедряване на нови технологии за задоволяване на потребителското търсене, увеличаване качеството на предлаганата продукция, намаляване на производствените разходи и повишаване екологичните параметри на произвежданите продукти.


Социални фактори

  • Възрастова структура на населението – можем да разделим населението в три възрастови групи:

І група - население извън трудова възраст;

ІІ група – население в трудова възраст;

ІІІ група – население под трудова възраст.

Изразено в проценти съотношението между тези три групи е средното:

І група – 26,3%;

ІІ група – 60,3%;

ІІІ група – 14,4%.

Високия процент на хората на възраст от 16 до 60 години, в която влизат основните потребители на дамска и мъжка конфекция е причина за по-високо търсене на продуктите на дружеството. Това е фактор влияещ положително върху организацията.

  • Съотношение между градско и селско население – съотношението в проценти е 47,7 % към 52,3% в полза на градското. Поради това, че “Мизия” реализира продукцията си главно в големите градове, то по-високия процент на градското население спрямо селското оказва положително влияние върху организацията;


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала