Петък, 18- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Млекана ООД


“Млекана” ООД е създадена в региона на град Варна през 1991година и се занимава с производство и търговия с млечни продукти.

Учредители на фирмата са Иван Иванов, Спас Стоянов и Илия Тодоров. Фирмата е регистрирана във Варненския окръжен съд и е издадено удостоверение N 317/03.04.1991. Фирмата започва дейността си със закупуването на мандра за производство на бяло саламурено сирене. Първоначално суровината се закупува от частни производители. В много от случаите полученото във фирмата мляко не отговаря на изискванията - не е с необходимата масленост, добавени са различни примеси (вода, брашно и др.). Това затруднява работата на фирмата, защото влошава качеството на приготвяното сирене. Тези проблеми стават причина фирмата да започне да търси възможности за собствено произдство. През 1994г. собствениците на “Млекана” ООД вземат решение за теглене на кредит от Обединена Българска Банка и закупуват краварник и 30 крави. Така се намалява обема на закупуваното от частните производители мляко.

Постепенно броят на кравите се увеличава и днес фирмата разполага с около 150 крави и произвежда 625 килограма сирене на ден, като за производството му само собствена суровина.

Заемът от 1994г. е напълно изплатен, но за закупуването на допълнителни крави е теглен нов заем от Булбанк, от който са останали неизплатени 5 400 000лв.

Фимата реализира своята продукция като я доставя в складовете за млечни продукти на търговци на едро. За тях е предвидена търговска отстъпка.

Силни страни на фирмата:

  1. Осъществената вертикална интеграция “надолу” осигурява собствена суровина, което гарантира качеството на продукцията

  2. Собствената суровина осигурява по- ниска себестойност на продукцията

  3. Фирмата коректно е плащала месечните вноски по кредитите и може да разчита на доверието на банките.

Слаби страни:

  1. Неутвърдена марка на пазара

  2. Има кредитно задължение към Булбанк.

Оценка на отрасъла

Като закономерен резултат от икономическата дестабилизация през последните години, производството в хранително- вкусовата промишленост е намаляло с над 50%. От тази тенденция не прави изключение и млечната промишленост. Сред мможеството причини за това явление е и нестабилното състояние на селското стопанство - основния източник на суровина.

За целите на настоящия бизнесплан ние сме анализирали данните само за продукти близки на новият продукт.

Фирма “Млекана” работи на варненския пазар и за това нашият екип анализира производството и потреблението на мляко само за региона на Варна.


Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала