Петък, 18- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план на Млекана ООД


Топеното сирене с подправки може да се причисли към групата на деликатесите, но цената му не е висока и е по възможностите на хората със средни доходи. Всеки, който харесва вкуса на този продукт може да бъде наш клиент.

По данни от статистиката месечното потребление на топено сирене за Варна е около 246 000 кутийки. Търсенето на продукта е стабилно - няма изразени сезонни колебания.

Последните 1 - 2 години на ниска инфлация водят до стабилизиране на доходите и занапред може да се очаква нарастване на търсенето.

Нашият екип превдвижда да започне с пробно производство (4114 кутийки), което ще продължи около 1 - 2 месеца. През този период фирмата ще притежава около 2 % пазарен дял.

След изтичане на този срок, фирмата ще увеличи производството си и до края на първата година ще има около 5 % от пазарния дял.

Продажбата ще се извъпшва чрез търговците на едро, но крайните потребители ще имат възможността да върнат продукта, ако той не е годен за употреба или да изпратят своите мнения, предпочитания, изисквания чрез писмо във фирмата.

Складовете на едро за млечни продукти, чрез които се предлага нашата продукция, а също така и крайните продавачи, разполагат с необходимите хладилници и хладилни витрини, така че продуктът да е добре съхранен и изложен.

Конкурентите

Кокурентите на фирма “Млекана” са предимно фирми вносителки на френски и немски топени сирена.

Една от тях е фирма “Зенит - 46”. Предмет на дейност на фирмата е търговията на едро с френски топени сирена на територията на Варна и курортните комплекси - Северното черноморие.

ЕТ “Зенит - 46” разполага със склад за търговия на едро и офис към него на територията на гр. Варна. Снабдяването на различните обекти се осъществява както чрез закупуване на стока от склада на фирмата, така и чрез разнос от страна на самата фирма. Понастоящем клиентите на фирмата са магазините за хранителни стоки, борси, ресторанти и хотели.

ЕТ “Зенит - 46” е типичен представител на фирма от семейния бизнес. В нея работят президент, счетоводител и няколко служители. Печалбата се формира като процент от оборота.

Други конкуренти на фирмата са представителите на фирми - вносители на различни видове сирена, като най - известните сред тях са: Президент, Ле бон ваш, Хохланд и др.

Сравнителна характеристика на основните конкуренти

характеристика конкурент

цена

вкус, цвят, качество


реклама

дизайн

пазарен дял

представител за:

ЕТ”Зенит - 46”

По-ниска от средната

Добро

Не рекламират

Добър

21%

“Ла ваш кири”- Франция

“Спасови комерс” ООД

Средна

Добро

Да

Добър

26%

“Президент”- Франция

“Нновел ваш” АД

Средна

Добро

Да

Добър

24%

“Ле бон ваш”- Франция

“Левал” ООД

По- висока от средната

Добро

Да

Добър

19%

“Хохланд”- Германия

Др.фирми

5%


“Млекана” ООД

По- ниска от средната

Добро

Да

Добър

5%

България

От таблицата се вижда, че настоящите кокуренти на фирмата са представители на фирми предимно вносители на топени сирена. Това позволява на нашата фирма да произведе националното топено сирене, защото ние можем да си позволим по - ниска цена на добро качество, реклама и дизайн.

Клиентите

Клиенти не фирмата са складове на едро за млечни продукти, хотели, ресторанти в гр. Варна и по северното черноморие, но действителните потребители на продукта са гражданите и гостите на града и курортите, затова рекламата е насочена към тях.

Препоръчаната от Министерството на здравеопазването дневна консумация на кашкавал и сирене трябва да бъде в следните граници:

Възрастови групи

2 - 6г.

7 - 11г.

12г.

15 - 20г.

20 - 50г.

над 50г.

Количество (гр.)

20 - 30

30

50

50 - 80

30 - 50

30


От горепосочените данни е видно, че един от най - големите потребители на сирене и кашкавал е възрастовата граница между 5 и 50 години. В действителност пореблението при отделните възрастови групи трудно би могло да се представи сегментиеране по този признак.

Въпреки това можем да определим следният сегмент: потребителите са мъже и жени на възраст между 15 - 50 години със средни доходи над 150 000 лв. на член от семейството.

Сравнителна характеристика на клиентите

клиенти


Защо купуват този продукт

Защо е предпочитан

Покупателна способност

Улеснения за клиентите

Система за работа с клиентите

Складове на едро

Нов продукт Ниска цена

Качествен Ниска цена

средна

Доставки от фирмата

Търговски отстъпки

Хотели и ресторанти по северното черноморие

Традиционен български продукт Нов продукт

Качествен Нов за туристите

висока

Доставки от фирмата

Търговски отстъпки Промоция на продукта в техните зали

Ресторанти в гр. Варна

Традиционен български продукт Нов продукт Ниска цена

Качествен За разнообразие в менюто

висока

Доставки от фирмата

Търговски отстъпки Отстъпки за празниците

Крайни потребители

Нов продукт Ниска цена

Качествен Ниска цена

средна

Комбинирани опаковки

Участие в игри на фирмата

По статистически данни средният доход на член от семействотов региона на Варнае малко по - висок от този за страната (9163лв. за Варна и 7460лв. за страната за1995 г.). Освен това Варна е курортен център и броят на туристите, които го посещават е голям. Те предпочитат традиционните български продукти. Ето защо смятаме, че във Варна ще намерим най - много клиенти за нашия продукт.

Маркетинг

Промоция

Нашият екип предвижда фирмата да започне производство с една дейност. В рамките на една седмица фирмата ще произведе от петте разновидности на продукта, с които смята да започне. Продукцията от това производство ще бъде използвана за промоция на продукта, която ще се проведе в ресторант “Чайка”, който е клиент на фирмата.

В промоцията ще участват представители на хотелите, складовете и ресторантите, клиенти на фирмата както и крайни потребители. Целта на тази промоция е запознаване с продукта.

Ще бъде проведена малка анкета, с която да се установи как потребителите възприемат продукта (качество, вкус и др.) и коя е най-предпочитаната разновидност.

  • Нашият екип предвижда периодично разпространение на рекламни бюлетини сред търговците на едро и дребно

  • През първите месеци на въвеждане на продукта екип на фирмата ще предлага безплатно на крайните потребители малки опаковки от продукта в големите магазини, където се продава продукта


Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала