Събота, 11- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес план за Боровец1. Резюме………………………………………………………2

2.Описание на идеята……………………………………….4

3.Предварителни данни, прогнози и информация…..….4

3.1 Предимства за бизнеса в дадения регион…………….4

3.2 Прогнозна производствена програма на хотела…….6

3.3 Цел на бизнеса………………………………………….. 6

4. Бизнес контекст, информация на пазара…………….. 6

в която се намира бизнеса, като цяло

4.1 Информация на фирмата мениджър………………….6

4.2 Цели на бизнеса………………………………………….6

4.3 Фактори на успеха………………………………………7

5. Маркетингов анализ……………………………………..7

5.1 Дефиниране на пазара…………………………………..7

5.2 Сегментиране на пазара и избор………………………8

на пазарен сегмент

5.3 Анализ на търсенето на продукта……………………..8

6. Предизвикателства пред бизнеса и отговор на тях…..9

6.1 Анализ на конкурентите……………………………….9

7. SWOT анализ…………………………………………….10

8. Маркетингов план………………………………………11

8.1 Характеристика на пазара …………………………...11

8.2 Тенденции в развитието на пазара ………………….12

8.3 Маркетингова стратегия………………………………13

8.4 Реклама в хотелиерството …………………………….14

9. Операционен план………………………………………15

9.1 Начин на потребление…………………………………15

9.2 Капацитет и производствена програма………………19

10.Организация и управление……………………………19

10.1 Правна форма…………………………………………19

10.2 Управление……………………………………………..20

10.3 Производствен план:…………………………………20

11. Обяснителна записка за ситуирането………………..23

на основните помещения на хотела

12. Финанси…………………………………………………..23

12.1 Предварителни обяснение……………………………23

и предложения по финансовите разчети

12.2 Резюме за нужните инвестиции –строителство, оборудване, обзавеждане, оборотни средства, резерви и др………………….23


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала