Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес планиранеI.Ролята и предназначението на бизнес плана


Ролята и предназначението на бизнес плана в значителна степен определят изискванията към него. Те могат да бъдат обособени в следните основни направления:

 • бизнес планът като източник на информация

 • бизнес планът като вътрешен планов документ

 • бизнес планът като маркетингов документ(инструмент)


Страните в бизнес планирането(БП) са :

 1. мениджмънт и спонсори на проекта- бизнес плана

 2. финансиращи институции

 3. венчър(рискови) капитали


1. Мениджъри и спонсори- най често идеята за нов проект – съответно и изготвянето на бизнес план идва от мениджърите и спонсорите.

а) мениджърите са страната, която:

 • извършва пред проектни проучвания

 • извършва проучванията за осъществимост, стояща в основата на цялостната подготовка и оформянето на бизнес плана

 • трябва да може да “види” своите идеи за развитието му ясно и конкретно във всички аспекти на бизнес плана, тоест:

 1. детайлно представяне

 2. преценка и планиране на ресурсите, необходими за

осъществяването на проекта в това число материални, човешки, финансови, технологични.

б) спонсорите

 • вземат решения и са отговорни за развитието на бизнес плана и цялостното му осъществяване.

 • най - често (но не е задължително) това са предприемачът или основният собственик на новия бизнес.

 • Типично спонсорът е основният акционер в новия бизнес, участващ с пари и собственост в него.

 • Спонсорите биха желали да видят в бизнес плана, описани не само основните елемент, отнасящи се до продукта, производството и т.н. , на водещата бизнес стратегия, което ще позволи успешното реализиране на проекта, но и схемата на възвращаемост на вложените средства в проекта.

Бизнес плана трябва да може да отговори най общо на следните въпроси:

Къде сме?

Накъде отиваме?

Как ще стигнем?

Струва ли си да сме там?

2. Финансиращи институции

 • банки

 • инвестиционни фондове

Финансовите институции предоставят временно финансови средства на спонсора при определени условия:


Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала