Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Бизнес планиране и финансово планиране


Бизнес планиране и финансово планиране


 1. Краткосрочни и стратегически цели на финансовия мениджмънт

Финансовите мениджъри разработват дългосрочни (стратегически) и краткосрочни (тактически) планове за дейността на предприятието.

Стратегическите включват въпросите на инвестиционната дейност, капиталовото бюджетиране и дивидентната политика. Краткосрочните включват планове за оборотния капитал1 и паричния баланс на фирмата.

Съставя се финансов план. Той трябва да съдържа:

Прогнози за реализация на стоки и услуги.

 • Прогнози за отчета за приходите и разходите, отчета за паричните потоци

 • Прогнози за инвестиционните разходи (вкл. и за оборотния капитал)

 • Прогнози за фианансовите условия – дивидентна политика, обслужване на заемния капитал

 • Прогнози на макроикономическите условия – инфлация, лихвени проценти, промени в данъчното законодателство, цена на петрола и т.н.

 • Съществуват няколко метода на финансово планиране. Първият е свързан със стратегическите планове – метод на процента от продажбите. Допуска се, че изменението на продажбите, влияе на изменението стойността на активите на фирмата. Следователно от прогнозите за продажбите се определя какво финансиране да се използва (дали да се реинвестира, дали да се емитират акции, облигации, дали да се използва лизинг). Формулката е:

  Необходими външни ресурси =

  =


  assets – стойност на активите

  sales – приходи от продажби

  Δsales – промяна в приходите от продажби

  debt – размер на дълговото финансиране

  p – възвращаемост на продажбите = Печалба : Приходи от продажби

  d – коефициент на изплащане на дивиденти

  Salesexp­ ­ - очаквани приходи от продажби


  Другият метод е свързан с краткосрочното планиране. Това е методът на паричния бюджет.

  Прави се таблица, в която се разпределят източниците на паричния баланс (вземания например или други) и употребата на паричните средства (разходи за заплати, за доставчици и т.н.). Намира се размера на необходимите парични средства, като се взема предвид, че средствата и нуждата от пари не са статични и се отчита промяната им от тримесечие на тримесечие.


  Материала е изпратен от: Людмил Стоянов
  Изтегли материала