Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Бизнес планиране и контрол. КонтролингСъдържание на контролинга

І. Общото и различното между обект и дисциплината на предмет на дисциплината.

Контролингът като дисциплина е национална област за стопанското управление. Предметът (изучаваме). Предметът го отъждествяваме с обекта на изучаването от дисциплината. Дефинираме.

Обект на изучаване – процесите на контролинга като функционална област на мениджмънта. Функционален инструментариум за разработване, вземане и реализиране на управленчески решения във всички области на стопанската дейност на предприятието.

Обект. В по широк аспект обект на изучаване е предприятието и по специално капитала като инструментариум за разработване, вземане и реализиране на управленчески решения. Оттук се налага пояснение на предприятието и да го сравним със организацията.


Бизнес комуникации PR

Стоп. Управление Индустриален мениджмънт и

предприемачество – промишлени

предприятия

Мениджмънт в международния бизнес

маркетинг, export, import


стопанско управление – бизнес администрация

публична администрация – организациите


Организацията е обединение на хора за изпълнение на определени цели и в зависимост от целта определяме характера на организацията.


Социални, икономически характеристика на предприятието

Преобразуване на елементите

Трансформация

Производство

Готова продукция
Инвеститори

предприемача

кредит
Input


Output

Реализиране
Пари

?Проучване на пазара

Доставка

 Трансформиране

 Реализиране

Три групи

 предмети на труда

 техническо средство

 работна сила

решения свързани с доставката

проучване на пазара и ориентиране

Отриват се два основни потока в стопанското управление:

  1. Основен и водещ – материалния поток.

Доставка на ресурси (свързани). Преобладаването на ресурсите в готова продукция и реализацията.


Материала е изпратен от: Йордан Ангелов
Изтегли материала