Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес програма на Петрол АД Благоевград


ІІ.Стратегия

Стратегията на АД като система от основните дългосрочни цели и разпределение на ресурсите за тяхното постигане, трябва да се формулира на базата на съществуващото в момента състояние.

1.Анализ на околната среда.

Ако разгледаме фирмата като център на концентрични кръгове, най-близо до нея се намира непосредствената среда, след нея вероатността и най-далече от фирмата - възможната. Последните две са трудно предсказуеми и не оказват съществено влияние върху дейността на фирмата, затова ще разгледаме непосредствената външна среда чието значение е най-значително.

А)Конкуренти

В условията на пазарна икономика “Петрол”АД работи в една силно конкурентна среда. Като основен конкурент за дружеството се счита втората в света нефтена компания “ШЕЛ”. Големите инвестиции, дългогодишният световен опит в продажбите на петролни продукти и подписването на договора за предоставяне от “Литекс комерс” на “ШЕЛ” на 20 броя бензиностанции за експлоатация за срок от 20 години допринесе за увеличаване броя на бензиностанциите им и бързото завладяване на пазара с такава дейност. Към конкурентите могат да се отнесат бензиностанциите на “Варко”, “Лук ойл” и др.

Показателите за голямата конкуренция в търговията на дребно с петролни продукти е броя на фирмите занимаващи се с тази дейност на територията на обслужващата “Петрол”АД Благоевград, която достига до 66 бензиностанции.

Б)Потребители

Потребителите формират пазара. От тях зависи както общата пазарна конюнктура, така и в частност темпа на ръста на продажбите, в конкретни случаи за “Петрол”АД – Благоевград.

За потребители могат да се счетат моторните превозни средства на гражданския и ведомствен транспорт, наброяващ в момента около 4 000 000 автомобила в страната, както и значителния поток транзитно преминаващи чуждестранни автомобили. Клиенти за индустриалните масла и горива са множество промишлени предприятия. За значимостта на петролните продукти сме убедени всички ние, ежедневните консуматори, тъй като няма дейност от икономиката, която да не е свързана с използването на горива. Хиляди са примерите, които можем да посочим за тяхната употреба и жизнената им необходимост, без която нашето съществуване би било немислимо, а това ги характеризира като продукти за масово потребление. През последните 2-3 години разнообразието от предлаганите продукти не е малко.


Материала е изпратен от: Тинка Ботева
Изтегли материала