Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Бизнес статистика


Те показват, че разпределението на мъжете по форма е асиметрично с отрицателна асиметрия, на жените - асиметрично с положителна асиметрия, а общо на заетите – бимодално симетрично разпределение.

1.3. Средните величини на заплатите, които характеризират центъра на разпределението, са 809 за мъжете, 783 за жените и общо 798.

По разпределението на мъжете те са изчислени по следния начин:

, където

xi – e средната за съответния интервал, а

fi – честотата на случаите в съответния интервал.

За изчисленията на всички средни е съставена следната таблица:


среда на интервалите

Произведение на средата на интервалите и честотата на случаитемъже

жени

общо

до 640

620

1240

620

1860

над 640 до 680

660

3960

3300

7260

„ 680 – 720

700

8400

8400

16800

„ 720 – 760

740

14060

25160

39220

„ 760 – 800

780

18720

17160

35880

„ 800 – 840

820

22140

8200

30340

„ 840 – 880

860

37840

7740

45580

„ 880 – 920

900

10800

7200

18000

„ 920 – 960

940

4700

5640

10340

над 960


980

1960

1960

3920


Сума


123820

85380

209200Изчислени по същия начин за жените и общо за заетите те са:

Общо за целия персонал средното възнаграждение възлиза на:

лв.

Сравняването им за двата пола показва, че:

Жените имат по-ниска средна заплата от мъжете с 26 лв.

1.4. Различията (вариацията) в индивидуалните заплати се характеризират добре със стандартното отклонение и неговата относителна форма – коефициентът на вариацията. Те са изчислени по формулите :

- стандартно отклонение:

, където

n – броят на всички заети във фирмата.

- коефициент на вариация:

.100 [%]

За мъжете са получени съответно 73,41 лв. (стандартно отклонение) и 9,07% коефициент на вариация, а за жените стандартно отклонение от 77,58 лв. и 9,9% коефициент на вариация. Данните за изчислението са представени в следната таблица:


среда на интервалите

Мъже

Женидо 640

620

1240

1240

620

1860

620

1860

над 640 до 680

660

-189

35827

71655

-163

26668

26668

„ 680 – 720

700

-149

22285

133709

-123

15204

76018

„ 720 – 760

740

-109

11942

143308

-83

6939

83272

„ 760 – 800

780

-69

4800

91197

-43

1875

63754

„ 800 – 840

820

-29

857

20577

-3

11

240

„ 840 – 880


860

11

115

3102

37

1347

13467

„ 880 – 920

900

51

2572

113186

77

5882

52942

„ 920 – 960

940

91

8230

98759

117

13618

108946

над 960

980

131

17087

85437

157

24554

147324


Сума
819221650011Сравнението им за двата пола води до извода, че:

Разсейването на възнаграждението (спрямо средно аритметичното) при жените е по-високо при жените спрямо мъжете с 4,17 лв., т.е. при жените се наблюдава по-висока степен на разсейване, спрямо мъжете. Това е видно и от коефициента на вариация, демонстриращ, че заплатите на жените варират с 9,9% спрямо средното за всички жени, докато при мъжете вариацията на заплатите спрямо средното равнище за мъжете е в рамките на 9,07%.


1.5. Чрез известните вече от предходните изчисления средни величини и стандартно отклонение е изчислен коефициент на асиметрията по формулата на Пирсън:

.

За да изчислим коефициента, първо изчисляваме Модата по формулата:

, където:

LMo – долна граница на модалния интервал;

f – честота в модалния интервал;

fMо-1 – честота в предмодалния интервал;

fMо+1 – честота в следмодалния интервал.

Модалният интервал има най-голяма честота, за мъжете това е интервала 840-880 лв., а за жените – 720-760 лв.

Модата (най-често срещаното значение на признака) на разпределението при мъжете е:

лв.

- за жените:

лв.

За мъжете коефициента на асиметрия е:


Материала е изпратен от: Красимир Йозов
Изтегли материала