stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-12 05:18:11 [path_image] => [article_excerpt] => ИУ-ВАРНА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ ТЕМА: БУРГАСКА ОБЛАСТ (ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН) ИЗГОТВИЛ: _Боряна Стойчева_ Фак. 5708 спец: СТОКОЗНАНИЕ I Курс 32 Група Географско положение и териториален обхват Бургаска област заема Югоизточна България и обхваща 13 % от територията на страната. На изток областта има ш [meta_keywords] => ургаска,стопански,оряна,стокознани [cat] => География [cat_id] => 13 [scat] => 0 [art_id] => 7 [title] => Бургаска област [article_page] => 1 [article_html] =>

ИУ-ВАРНА


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕФЕРАТ

Тема: БУРГАСКА ОБЛАСТ

(Югоизточен район)


ИЗГОТВИЛ: Боряна Стойчева


Фак. 5708 спец: СТОКОЗНАНИЕ

I курс 32 група

[url] => geografiq [cpages] => 12 [image_path_1] => /images/noimage_660x260.png [image_path_2] => /images/noimage_150x150.png [art_id_redir] => 0 [fullname] => Милка Денева [user_id] => 14507 )